Wednesday, August 12, 2009

10 AKHLAK MULIA..

Menurut Aisyah ra ada 10 akhlak yang menjadi parameter kemuliaan seseorang:
1. berkata jujur,
2. menghadapi musibah dalam ketaatan kepada Allah,
3. memberi peminta-minta,
4. memenuhi gaji pekerja,
5. silaturrahmi,
6. memenuhi amanat,
7. berbuat baik pada tetangga,
8. berbuat baik pada sahabat,
9. memuliakan tamu, dan yang paling utama
10. malu.”
(HR Ibnu Abi Dunya)

No comments:

Post a Comment