Wednesday, June 16, 2010

TINDAKAN MENANGANI KELEMAHAN PELAJAR

PUNCA SEBENAR KELEMAHAN PELAJAR KITA DAN BAGAIMANAKAH MEMPERKASA SIKAP MEREKA?

ASSALAMUALAIKUM DAN SELAMAT SEJAHTERA,

TUAN-TUAN DAN PUAN-PUAN PEMBACA YANG DIHORMATI,

Pada umumnya punca sebenar kelemahan para pelajar kita ialah gabungan pelbagai faktor merangkumi institusi pendidikan, ibu bapa dan masyarakat seluruhnya. Pun demikian pada hemat saya PUNCA UTAMA KETIDAKCEMERLANGAN AKADEMIK PELAJAR KITA IALAH SIKAP MEREKA SENDIRI.

Sebab utama saya berpendapat begitu kerana SEKIRANYA SESEORANG PELAJAR ITU MEMPUNYAI SIKAP POSITIF KEARAH MENCAPAI KECEMERLANGAN AKADEMIK MAKA MEREKA AKAN BERUSAHA MENCAPAINYA SERTA MAMPU PULA MENANGKIS SEBARANG ANASIR ATAU GEJALA YANG MENGANGGU PENUMPUAN ATAU FOKUS MEREKA TERHADAP PEMBELAJARAN MEREKA.

Oleh yang demikian BAGAIMANAKAH KITA DAPAT MEMPERKASA SIKAP PELAJAR KITA AGAR MEMPUNYAI JATI DIRI DAN PRINSIP HIDUP YANG YANG MENJURUS KEPADA USAHA UNTUK MENDAPATKAN KEPUTUSAN YANG CEMERLANG.Berikut ini beberapa tips dalam mencapai matlamat tersebut.

1. Pembentukan sikap mereka bukan perkara mudah...mesti diusahakan sejak mereka kecil lagi...TERAPKAN PELAJARAN KEAGAMAAN DAN KEROHANIAN YANG MANTAP...Kerana pelajar yang mempunyai asas dan pegangan agama yang kuat akan senentiasa mendengar nasihat serta berfikiran positif. So mudahlah kita terutama ibu bapa dan guru-guru merelisasikan hasrat memartabatkan kecemerlangan akademik mereka.

2. Kita mesti membantu mereka agar mereka untuk mematangkan fikiran mereka khususnya berkaitan kepentingan pelajaran demi masa depan mereka.

3. Kita mestilah senentiasa cuba memotivasikan mereka secara berterusan khususnya kearah mencapai keputusan yang cemerlang.Dalam hal ini pelbagai rangsangan boleh kita beri kepada mereka samna ada dari aspek moral atau material.Pandai-pandailah kan!

4. Kita (ibubapa dan guru) mestilah senentiasa mengawal dan mengawasi serta memantau rakan-rakan mereka agar tidak terpengaruh dengan sikap kawan mereka yang negatif.

5. Kita (ibu bapa) mestilah meluangkan masa dan sedaya upaya serta semampu mungkin memenuhi keperluan persekolahan mereka suapaya tidak melemahkan psikologi belajar mereka.

6. Pihak sekolah (guru-guru) dan ibu-bapa pelajar mestilah senentiasa cuba berhubungan dan bertukar maklumat berkaitan pelajar agar usaha untuk mencetus dan memupuk sikap kearah memajukan prestasi akademik mereka akan lebih sistemetik dan berkesan.

7. Pihak sekolah mestilah mempunyai dan menjalankan pelbagai program yang dapat membentuk sikap kearah hasrat tersebut.

8. Masyarakat secara menyeluruh mestilah prihatin dan berusaha mengwujudkan budaya mementingkan kecemarlanagan pencapaian akademik dikalanagan pelajar.

9.Pemimpin Masyarakat, guru-guru dan ibubapa seharusnya menjadi role model kepada para pelajar dalam membudayakan sikap mementingkan pencapaian akademik dan sebagainya...

Sebagai konklusinya semua pihak mestilah menjalankan tanggungjawab sosial mereka dalam merealisasikan HASRAT MURNI INI.

1 comment:

  1. SYUKRAN ATAS PENERANGAN USTAD YG AMAT MENDALAM..MEMANG PERLU DIBACA DAN DIWAR2KAN INFO INI KERANA IA AMAT BERGUNA DAN BERMANFAAT..

    ReplyDelete