Saturday, September 12, 2009

Banyaklah berdoa..

"Ya Allah, jangan Engkau memberikan kepadaku dari kenikmatan dunia yang terlalu banyak agar aku tidak melampaui batas larangan-Mu. Jangan pula terlalu sedikit sehingga aku lupa kepada-Mu. Sesungguhnya yang sedikit tapi mencukupi, lebih baik bagiku daripada yang banyak tetapi melalaikan.”

No comments:

Post a Comment