Tuesday, September 8, 2009

TENGOKLAH SIAPA TEMAN KARIB KU...

Abu Hazim r.a telah ditanya: 'Apakah harta kekayaanmu?' Abu Hazim r.a lalu menjawab: Ada dua perkara iaitu keredhaan Allah dan tidak perlu kepada bantuan orang lain.' Beliau ditanya lagi: 'Kalau begitu kamu ini seorang yang miskin?'Abu Hazim r.a lantas menjawab: 'Bagaimana mungkin aku seorang yang miskin, sedangkan penolongku adalah yang memiliki semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi, semua yang ada di antaranya dan semua yang ada di bawah tanah.'

No comments:

Post a Comment