Saturday, September 12, 2009

Renung2kan Amal2kan...

Waktu adalah kehidupan manusia. Jika digunakan untuk membaca akan menjadi sumber kebijaksanaan, Jika digunakan untuk berfikir akan menjadi kekuatan, Jika digunakan untuk berdo'a akan menjadi keberkahan dan rahmat, Jika digunakan untuk bekerja akan menjadi keberhasilan, Jika digunakan untuk beramal akan menghantarkan menuju syurga. Semua itu adalah kewajiban seorang hamba terhadap Tuhannya Gunakanlah waktu untuk kehidupan yang sebenarnya Sesungguhnya kewajiban-kewajiban hamba didunia lebih banyak daripada waktu yang tersedia.

No comments:

Post a Comment